<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=271489683739696&ev=PageView&noscript=1" /> <img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=786891301863979&ev=PageView&noscript=1" />

Stłuszczenie wątroby

 Joanna Kubat

Szukasz pomocy w 
STŁUSZCZENIU WĄTROBY?

Joanna Kubat

 Dieta w stłuszczeniu wątroby

 

Stłuszczenie wątroby

 

Do stłuszczenia wątroby dochodzi, gdy odłożony w jej obrębie tłuszcz obejmuje więcej niż 5-10% wagi wątroby.

Za czynniki ryzyka rozwoju choroby uznaje się:

  • wysoki wskaźnik masy ciała (body mass index – BMI) oraz otyłość brzuszną,
  • cukrzycę typu 2,
  • dyslipidemię, wysokie stężenie trójglicerydów (TG) w surowicy krwi, niskie stężenie lipoprotein o wysokiej gęstości,
  • wiek – narastanie częstości występowania wraz z wiekiem,
  • płeć męską – 2 razy częściej niż u kobiet,
  • długotrwałe spożywanie nawet umiarkowanych ilości alkoholu w połączeniu z nadmiernym obciążeniem kalorycznym i/lub otyłością.

Zalecenia żywieniowe dla osób ze stłuszczeniem wątroby rekomendują niskokaloryczną dietę dostosowaną indywidualnie do potrzeb pacjenta, która spowoduje utratę masy ciała. Redukcja wagi o 10% prowadzi do stopniowej normalizacji stężenia enzymów wątrobowych i zmienia obraz ultrasonograficzny wątroby.

 

POKAŻ